Termenul limita pentru rezervarea cazarii a fost prelungit pana pe data de 08 noiembrie 2019.
METODE DE REZERVARE A CAZĂRII (vă rugăm să folosiţi una din cele două metode de rezervare)

1. prin completarea secţiunii “Rezervare cazare hotel” – forma de rezervare recomandată (opţiunea de rezervare este disponibilă doar după accesarea paginii personale pe baza numelui de utilizator şi a parolei stabilite la înregistrarea online)

2. prin e-mail pe adresa: contact@conferintadebioetica.ro*
* În acest caz, vă rugăm să specificaţi în email perioada de cazare, hotelul şi tipul camerei.

Plata cazării se va face în contul Eventer.Net (cu menţiunea “Pentru Conferinţa de Bioetică, 2019 – Cazare, Hotel …”):
• RO34BACX0000001109460000, deschis la UniCredit Bank Iaşi
Cod fiscal Eventer.Net: RO 26964360.

Toate taxele bancare aferente plăţilor revin în sarcina plătitorului. Vă rugăm să vă asiguraţi că suma ce urmează a fi încasată de către operatorul conferinţei este exact contravaloarea cazării.

Vă rugăm să trimiteţi copia documentului de plată a cazării operatorului evenimentului, prin fax sau email.

CONFIRMAREA REZERVĂRII
Rezervarea la hotel nu este valabilă fără dovada plăţii cel putin a primei nopţi de cazare. Rezervarea neînsoţită de plată este considerată nulă.

ANULĂRI
Anulările sunt acceptate doar prin e-mail sau notificare scrisă pe adresa operatorului conferinţei. Până la data de 08.11.2019 se va rambursa 95% din suma achitată, nimic ulterior.