Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor din pagina “Instrucţiuni de redactare“, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea  Trimite rezumat  (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere);

► prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa operatorului: [email protected] (în acest caz vă rugăm să specificaţi forma de prezentare a lucrării – prezentare orală sau poster – precum şi tematica în care aceasta se încadrează).

ATENŢIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare.

Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie să respectaţi instrucţiunile de mai jos, iar pentru cele înscrise direct pe site trebuie să urmaţi instrucţiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului.

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 24 noiembrie 2021 vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 28.11.2021 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al conferinţei (volum cu ISBN).

FORMA DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral(ppt/pptx) sau e-poster(jpg sau pdf).

Recomandările tehnice pentru realizarea ppt-urilor pentru transmisiile live vor fi trimise prin email autorilor după data de 30 noiembrie 2021. În același email va fi trimis și ghidul de utilizare al platformei online si vor fi stabilite întîlniri online cu lectorii, înainte de eveniment, pentru testare.

Click aici pentru modelul de ppt recomandat pentru realizarea prezentărilor orale.

Click aici pentru modelul recomandat de e-poster.

Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 06.12.2020 pe adresa de email [email protected].

Vă rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINŢE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi în limba engleză;
• tot textul se scrie fără alineat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majuscula;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online.CONDIŢII DE PUBLICARE
Cel puţin unul dintre autorii lucrărilor in extenso trebuie să fie înscris la Conferinţa Naţională de Bioetică.

Lucrările in extenso se trimit în limba engleză până la data de 15 februarie 2022 prin email, ca fişier ataşat, pe adresele de e-mail [email protected] şi [email protected].

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE:

Lucrările in extenso se trimit în limba engleză, font 12 puncte (Times New Roman), aliniere “Justified”, cu margini de 1-inch (2,5 cm).
Lucrarea in extensor va avea minim 6 pagini şi maxim 20 de pagini, format A4, inclusiv referințe.

Structura lucrării in extenso:
– Titlu: 16 pct., cu majuscule, bold;
– Autori: 12 pct, prenume, nume, afilierea și date de contact;
– Rezumat: 150-250 cuvinte;
– Cuvinte cheie: 3-6 cuvinte cheie;

Textul principal, inclusiv secțiuni/subsecțiuni:
– Text: 12 pct;
– Titluri de secțiune: 12 pct., bold;
– Titluri de subsecțiune: 12 pct., bold;
– Tabelele, fotografiile și graficele trebuie să fie introduse în lucrarea in extenso și indicate cu cifre arabe (tab.1, fig.1) atât în text cât și sub tabele/fotografii/grafice;
– Tabelele, fotografiile și legendele grafice sunt de 10 pct.;
– Note de subsol: 10 pct;
– Mulțumiri (opțional) este de 12 pct., italic;
– Referinţe: 12 pct..

Referințele trebuie să fie listate la sfârșitul lucrării in extenso, folosind APA Style (http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=12586146).