Rezumatele, redactate conform instrucţiunilor din pagina “Instrucţiuni de redactare“, se trimit folosind una dintre următoarele variante:

► accesând secţiunea  Trimite rezumat  (pentru a putea trimite rezumate trebuie să aveţi cont pe site: accesaţi secţiunea Înregistrare Online şi completaţi câmpurile formularului de înscriere);

► prin e-mail, ca fişier ataşat, pe adresa operatorului: contact@conferintadebioetica.ro (în acest caz vă rugăm să specificaţi forma de prezentare a lucrării – prezentare orală sau poster – precum şi tematica în care aceasta se încadrează).

ATENŢIE! Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie!
Vor fi publicate numai rezumatele la care cel puţin unul din autori a achitat taxa de participare.

Pentru rezumatele trimise prin e-mail trebuie să respectaţi instrucţiunile de mai jos, iar pentru cele înscrise direct pe site trebuie să urmaţi instrucţiunile de pe pagina web aferentă. Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-şi integral răspunderea asupra conţinutului.

CONFIRMĂRI
Rezumatele primite până la data de 30 noiembrie 2023 vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail după data de 05.12.2023 şi vor fi publicate în volumul de rezumate al conferinţei (volum cu ISBN).

FORMA DE PREZENTARE
Forma de prezentare a lucrărilor: oral (ppt/pptx) sau e-poster (pptx. sau pdf).

Recomandările tehnice pentru realizarea ppt-urilor pentru transmisiile live vor fi trimise prin email autorilor după data de 05 decembrie 2023. În același email va fi trimis și ghidul de utilizare al platformei online si vor fi stabilite întâlniri online cu lectorii, înainte de eveniment, pentru testare.


Vă rugăm să respectaţi URMĂTOARELE CERINŢE DE REDACTARE în cazul trimiterii rezumatelor prin e-mail:

• rezumatul nu poate conţine mai mult de 250 cuvinte;
• rezumatul va fi trimis în limba română şi în limba engleză;
• tot textul se scrie fără alineat de paragraf sau alte indentări;
• rezumatul nu va fi formatat.

REZUMATUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spaţiile) nu poate fi mai lung de 200 de caractere;
numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: iniţiale prenume (în cazul bărbaţilor) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiţi titluri profesionale/academice); numele autorului ce va prezenta lucrarea trebuie subliniat; după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
afilierea (secţie, instituţie, oraş, ţară), atât a primului autor, cât şi a coautorilor. Se scrie totul pe un rând, urmat de un nou rând liber. Prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majuscula;
• se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
textul propriu-zis, care va respecta structura cunoscută: introducere, material şi metodă, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conţină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
• nu se acceptă grafice şi tabele în rezumat;
• toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.

În cazul trimiterii rezumatelor prin intermediul aplicaţiei de pe site-ul oficial, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile din formularul online.CONDIŢII DE PUBLICARE
Cel puţin unul dintre autorii lucrărilor in extenso trebuie să fie înscris la Conferinţa Naţională de Bioetică.

Lucrările in extenso se trimit în limba engleză până la data de 31 decembrie 2023 prin email, ca fişier ataşat, pe adresele de e-mail contact@conferintadebioetica.ro şi ioanbml@yahoo.com.

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE:

Lucrările in extenso se trimit în limba engleză, font 12 puncte (Times New Roman), aliniere “Justified”, cu margini de 1-inch (2,5 cm).
Lucrarea in extenso va avea minim 6 pagini şi maxim 20 de pagini, format A4, inclusiv referințe.

Structura lucrării in extenso:
– Titlu: 16 pct., cu majuscule, bold;
– Autori: 12 pct, prenume, nume, afilierea și date de contact;
– Rezumat: 150-250 cuvinte;
– Cuvinte cheie: 3-6 cuvinte cheie;

Textul principal, inclusiv secțiuni/subsecțiuni:
– Text: 12 pct;
– Titluri de secțiune: 12 pct., bold;
– Titluri de subsecțiune: 12 pct., bold;
– Tabelele, fotografiile și graficele trebuie să fie introduse în lucrarea in extenso și indicate cu cifre arabe (tab.1, fig.1) atât în text cât și sub tabele/fotografii/grafice;
– Tabelele, fotografiile și legendele grafice sunt de 10 pct.;
– Note de subsol: 10 pct;
– Mulțumiri (opțional) este de 12 pct., italic;
– Referinţe: 12 pct..

Referințele trebuie să fie listate la sfârșitul lucrării in extenso, folosind APA Style (https://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=12586146).

Materialele nu vor depăşi:
articole originale – 6 pagini/2.500 cuvinte;
articole tip trecere în revistă (review) şi actualităţi (update) – 8 pagini/3500 cuvinte;
articole tip prezentare de caz – 4 pagini/1.700 cuvinte;
note clinice şi experimentale – 3 pagini/1.300 cuvinte;
recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni ştiinţifice – o pagină/450 cuvinte.

Titlul şi autorii
Titlul trebuie să fie cât mai scurt, elocvent pentru conţinutul manuscrisului. Numele autorilor vor fi scrise cu litere de rând, prenumele precedând numele, pentru autori prescurtat, pentru autoare întreg. Afilierea va cuprinde instituţia (Universitate şi Facultate/Spital) şi departamentul pentru fiecare autor.

Figurile şi tabelele trebuie inserate echilibrat în text. Fiecare figură sau tabel trebuie să fie însoţite de titlu şi legendă. Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o lăţime de 6,5 cm (pentru a se încadra pe o coloană) sau de 13,5 cm (pentru a se încadra pe ambele coloane) şi vor fi menţionate în text în paranteză cu caractere drepte (fig. 1).
Figurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– fotografiile color scanate la o rezoluţie de minim 300 dpi şi prelucrate ulterior pe calculator, fişier original (*.TIFF, *.JPG);
– imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (în alb-negru cu contrast), cu text lizibil, mentionate în text, fişier original (*.XLS, *.CDR);
– prelucrarea imaginilor trebuie redusă la minimum, fiind acceptate doar scalări şi/sau eventual modificări ale contrastului şi luminozităţii;
– adaugarea de indicatori/marcaje care să permită identificarea anumitor puncte de interes este permisă;
– acestea vor fi însoţite de o legendă adecvată;
– modificările imaginilor susceptibile a altera semnificaţia acestor nu sunt acceptate. Titlul şi legenda figurilor vor fi scrise conform modelului: Fig. 2. Rezultatele clonării moleculare.
Tabelele (editate cu font Arial Narrow) vor fi  numerotate cu cifre romane, menţionate în text în paranteze (tab. III), vor fi inserate în text şi vor avea o lăţime de 6,5 cm sau de 13,5 cm, fără să depăşească lăţimea unei pagini.
Titlul tabelului, scris cu majuscule, formatat stânga-dreapta va fi poziţionat deasupra tabelului conform modelului:
TABELUL III
Date analitice comparative

Bibliografia (cu majuscule)
Referinţele bibliografice trebuie numerotate cu cifre arabe în ordinea apariţiei în text (deci nu în ordine alfabetică). Bibliografia, citată conform modelului Vancouver, va fi plasată la sfârşitul articolului şi va cuprinde numai referinţele citate în text (prin menţionarea în paranteză a numărului referinţei). Abrevierea titlurilor revistelor se va face conform Index Medicus.
Daca un articol are maximum 6 autori vor fi transcrise toate numele. În cazul în care sunt 7 sau mai mulţi autori, se vor menţiona doar numele primilor 3 autori la care se adaugă abrevierea et al.

Sunt acceptate următoarele forme de scriere a bibliografiei:

A. Articole din reviste:
Amura SG. Neurotransmitter transportor: recent progress. Ann Rev Neurosci 1993; 16: 73-93.
Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
B. Cărti:
– Titlul unei cărţi:
Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press, 2000.
– Capitol dintr-o carte:
Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric assays. In: Scabes CG editor. Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press, 1993, 26-52.
Volumul va avea ISBN si va fi publicat ulterior evenimentului.